ÇEVRE DEĞERLERİMİZ

Çevre Değerlerimiz

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak ; yürürlükteki  ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun, çevre koruma ve çevre risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, referans standartlar ve yürürlükteki yasal zorunluluklar paralelinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği şartlarını dikkate alarak, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak uygulamaya başladığımız Çevre Yönetim Sistemine gereken uyum ve önemi göstermeye ve en uygun şekilde gereken kaynakları tahsis etmeye kararlıyız.

Yaşadığımız çevrede tüm çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve herkesin kirlenmenin önlenmesi için istekli ve yapıcı olması temel önceliklerimiz  arasındadır.

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “ürünlerimizde ve üretimimizde kullandığımız her türlü malzeme ve metotla kaynak kullanımı ve çevre kirliliğini azaltıcı önlemleri almak” , Fabre Asansör; Çevre Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, Çevre kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını,kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmayı teşvik etmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi konusundaki hedefimiz “Çevreyi Korumak Ve Sosyoekonomik İhtiyaçlarla Denge İçerisinde Değişen Çevre Şartlarına Tepki Vermek İçin Bir Çerçeve Sağlamaktır”dır.Bu hedefimize ulaşmak için çalışanlarımızın katılımı ve gereken kaynakların tahsisi ile ilgili çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz.

Çevre Politikamız

Fabre Asansör Üst  Yönetimi ve Tüm Çalışanları Olarak ;

  • Çevreye Karşı Sorumluluklarımızın Farkındayız.
  • İnsan Sağlığı, İşletmenin Güvenliği ve Çevrenin Korunması Konularında Standardlara Uymayı, Hatta Aşmayı İlke Edindik .
  • Çevreyi ve Doğayı Koruma Konusunda Üzerimize Düşen Yasal Sorumlulukları Yerine Getirerek, Yürürlükteki Mevzuatlar ve Standardları Uygulamayı,
  • Faaliyetlerimiz Sonucunda Oluşabilecek Tüm Riskler Belirlenerek; Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Azaltmak, Mümkün Olduğunca Kirliliği Henüz Kaynağında Önlemek İçin Çalışmalar Yapmayı,
  • Çevre Acil Durumları ve Riskleri Dahil , Doğal Kaynakları Akılcı, Tasarruflu Kullanmak İçin Atıkları Azaltıcı Geri Dönüşüm Teknikleri Uygulamayı, Enerjinin Verimli Kullanılması, Çevre Etkilerimizin Azaltılması İçin Gerekli İnsan, Teknolojik ve Finansal Kaynakları Sağlayacağımızı,
  • Yaşadığımız Çevreyi Ödünç Aldığımız ve Yaşanabilir Bir Çevreyi Çocuklarımıza Bırakacağımız Bilinciyle, Paydaşlarımızın İçinde Yaşadıkları Ekolojik Çevre Sistemlerini Anlamalarını, Sistemdeki Yerlerini Kavramalarını Sağlayarak, Paydaşlara Çevre Sorunlarının Çözümüne Etkin Katılım Yönünde Beceri ve Alışkanlıkları Kazandırmayı,
  • Tüm Süreçlerimizin Planlaması ve Uygulamasında Çevreyle Uyumlu Sürekli Gelişmeyi ve İyileşmeyi Toplumsal Bir Görev Olarak Kabul Etmeyi, Uyguladığımız Çevre Yönetim Sistemİ ve Faaliyetlerimizi Sürekli Denetleyerek, İlgili Tarafların Denetlemesine ve Kamuoyunun Bilgisine Açık Tutacağımızı,

Toplam Kalite Yönetimi Bütünü İçerisinde Çevre Kalitesinin Devamlılığının Sağlanmasını Taahhüt Ederiz.

Türkçe