İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlerimiz

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak ; yürürlükteki  ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun,İnsan Gücünü (Çalışan tüm Personelimizi ) dikkate alarak, BS OHSAS 18001 :2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak ; belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine gereken uyum ve önemi göstermeye ve en uygun şekilde gereken kaynakları tahsis etmeye kararlıyız. Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri Kuruluşumuzun temel öncelikleri arasındadır.

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “çalışana verilen değerden” hareketle, Fabre Asansör; İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını teşvik etmektedir.

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak ; İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hedefimiz “SIFIR İŞ KAZASI VE SIFIR MESLEK HASTALIĞI” dır. Bu hedefimize ulaşmak için çalışanlarımızın katılımı ve gereken kaynakların tahsisi ile ilgili çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak,  Ürünlerimizin;  Müşterilerimize ulaşması aşamasında ve sonrasında , kaliteli ve güvenilir bir marka  olmak için tüm Varlığımızla çalışırız.

Varlık nedenimize ulaşmak için ;

  • Tüm Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde gözden geçirilmesi ile sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamak,
  • Sıfır Kaza,Sıfır Meslek Hastalığı Misyonu ile en önemli değerimiz çalışanlarımızla, faaliyet gösterdiğimiz her yerde; yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasa, Mevzuat ve Diğer Şartlara uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Taahhüdümüzü gerçekleştirmek için;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak önlemleri alırız,
  • Çalışanlarımızda, Tedarikçilerimizde ve Ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • İSG Uygulamalarımızla, örnek bir Kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır, İSG Politikamız’In kamuoyu bilgisine açık halde olmasını sağlarız.